وبلاگ

تفاوت شیره کشمش با شیره انگور در چیست ؟

لمواد اولیه استفاده شده در شیره انگور از انگور میباشد و در شیره کشمش از کشمش میباشد که تفاوت در طریقه فراوری این دو محصول میباشد